中国福利彩票:¡¶±À»µÑ§Ô°2¡·±À»µÖÜ¿¯¡ª¡ªÊ¹Ä§ºì

        ¿Õ°ïÍÛÃ×ÄÈÉ£~

        ÖÜÄ©µÄ´óΰ¸çÌرð·ÅËͶ¼¿´ÁËßã~~

        ¾ç͸ÉñÂíßÕ¶¼¿´ÁËßã¿´ÁËßã¿´ÁËßã~~

        ÄÉÄ᣿ÎÒÔõôÌýµ½ÓÐÈË˵²¢Ã»Óп´£¿¦²(£à§Õ¡ä*¥Î)¥Î

        Î¹Î¹£¬¾¹È»»¹ÒªÈñ¾Ð¡½ãÌáÐÑÂð£¡

        (¦Ò£à§Õ¡ä)¦Ò´í¹ýÖ±²¥µÄ¶¼¸øÎÒÈ¥¿´Â¼²¥£¡

        ±ðÎÊÎÒ¼²¥µØÖ·ÔÚÄĶù(* £þ¦ä£þ)±¾Ð¡½ã×òÌì¿ÉÊǸúÄãÃÇ˵¹ýµÄ£¬ºß£¡


¡¶±À»µÑ§Ô°2¡·±À»µÖÜ¿¯¡ª¡ªÊ¹Ä§ºì

        (#£þ¡«£þ#)ÔÚºóÐø°æ±¾Àï»á³öÏֺܶà¿É°®µÄʹħ½´ÄØ~

        ±ÈÈçÕâ¸ö£¬Õâ¸ö£¬»¹ÓÐÕâ¸ö¡£

        £¨Ä³»¨£ºÎһþõÁËô£¬Äã˵µÄÊÇÄĸöÄĸö»¹ÓÐÄĸö¡­¡­£©

        ºß£¬»úÖǵÄÈ˲ſ´µÃµ½Â×¼Ò˵µÄÊÇʲô¨q(¨s^¨t)¨r

 

        ïÏïÏ~Õâ´ÎÏȸø¸÷λ½éÉÜÒ»ÏÂÎҼҵĺ챦±¦°É~


¡¶±À»µÑ§Ô°2¡·±À»µÖÜ¿¯¡ª¡ªÊ¹Ä§ºì

        ¿É°®¼´ÎªÕýÒ壡

        Ìý˵ÕâÊÇÖ»Òª´æÔÚ¾ÍÄܸøÈË´øÀ´ÐÒ¸£µÄ×ù·óͯ×Óo(*£þ¦á£þ*)o

        ¶ÔÁË£¬Ëµµ½ÕâÀïÎÒ²»µÃ²»Í²Ûһϴóΰ¸ç¡­¡­

        ´óΰ¸çÔÚ˵ÕâֻʹħµÄʱºò˵Õâ¸öºÜ¿Ö²ÀÉñÂíßÕ=_=

        ¡­¡­

        Â×¼ÒÄÄÀï¿Ö²ÀÁË(¨s>§Õ<)¨s?¨B3¨B?ÕâôÃÈ£¡ÕâôÃÈ£¡

<p style=\"margin-top: 0px; margin-bottom:

Leave a Comment